Rys historyczny Gimnazjum w Mroczeniu

Pałac, w którym obecnie znajduje się Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, został wybudowany w połowie XIX wieku w stylu klasycystycznym. Na uwagę zasługuje sposób rozwiązania fasady z wielkim czterokolumnowym portykiem, zwieńczonym trójkątnym tympanonem. Fasada ujęta jest po bokach potężnymi wieżami alkierzowymi. Wewnątrz, na wprost wejścia znajduje się sala balowa, w której do dzisiaj zachowały się elementy dekoracji sztukatorskiej. Wokół pałacu rozciąga się angielski park krajobrazowy.       

Inicjatorem budowy pałacu był hrabia Feliks z Osin Wężyk, właściciel dóbr Mroczenia i Baranowa, zasłużony działacz polityczny i poseł na sejm pruski w 1849 r.  W pałacu mroczeńskim hrabia zgromadził ponad 10 tys. książek i roczników gazet. Wśród nich pierwsze wydanie „Reduty Ordona”, „Ody do młodości” Adama Mickiewicza. Pod koniec XIX wieku w okresie nasilającej się akcji germanizacyjnej, trudności finansowe potomków Feliksa Wężyka spowodowały, że pałac został przejęty przez Komisję Kolonizacyjną, a majątek rozparcelowano.

W 1905 r. w pałacu utworzono szkołę żeńską, gdzie "kształcą pielęgniarki zdrowia dla wsi, i gdzie wszystkie  kobiety nauczają hygieny i pielęgnowania dzieci". Po pierwszej wojnie szkołę przeniesiono do Reichenbach.            

Z okresu dwudziestolecia międzywojennego nie ma bliższych informacji  o pałacu. Znajdował  on się wówczas   w rękach niemieckiej rodziny von Kerstenów. Z czasów drugiej wojny światowej i okupacji hitlerowskiej zachowały się pogłoski o próbach stworzenia przez Niemców obozu jenieckiego w pałacu. Takie podejrzenia budziło ogrodzenie z drutu kolczastego, którym otoczono budynek i park.

W pierwszych miesiącach 1945 roku w pałacu stacjonowały oddziały Armii Czerwonej. Po zakończeniu działań wojennych budynek został przekazany władzom oświatowym powiatu kępińskiego. Została w nim zorganizowana szkoła powszechna przekształcona następnie w szkołę podstawową. Z dniem 1 września 1999 r. na mocy ustawy o reformie systemu oświaty pałac stał się siedzibą gimnazjum dla młodzieży z gminy Baranów, aż do roku 2017. Następnie 1 września 2017r. do szkoły wkroczyły pierwsze klasy szkoły podstawowej.