Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

GRONO PEDAGOGICZNE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019:

 

mgr Andrzej Tyra

Dyrektor szkoły i nauczyciel geografii

mgr Urszula Barteczka  

Wicedyrektor szkoły i nauczyciel matematyki i informatyki

mgr Elżbieta Ilska

nauczyciel języka polskiego

mgr Joanna Gruszka

nauczyciel języka polskiego

mgr Małgorzata Paruszewska

nauczyciel języka polskiego

mgr Justyna Kasprzak - Bańkowska

nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

mgr Kinga Maciejewska

nauczyciel języka niemieckiego

mgr Joanna Wieloch  

nauczyciel języka niemieckiego, angielskiego i informatyki

mgr Iga Falkowska - Pita

nauczyciel języka angielskiego

mgr Marzena Binek

nauczyciel języka angielskiego

mgr inż. Kazimierz Orszulak

nauczyciel fizyki, edukacji dla bezpieczeństwa, doradztwa zawodowego i informatyki

mgr Anna Piszczałka

nauczyciel biologii i chemii

mgr Barbara Owczarek

nauczyciel matematyki

mgr  Beata Weiss

nauczyciel geografii  i bibliotekarz

mgr Danuta Matuszewska

nauczyciel religii

mgr Danuta Wieczorek

nauczyciel muzyki, zajęć artystycznych i informatyki

mgr Sławomir Nowicki

nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Agnieszka Sitek

nauczyciel plastyki, zajęć artystycznych, wychowania do życia w rodzinie i pedagog szkolny  

mgr Małgorzata Mikoś

nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Natalia Jańska

nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Jerzy Moś

nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Mirela Haglauer-Musiała

nauczyciel przyrody  

mgr Kornelia Jarczak - Boryczka

nauczyciel języka angielskiego

mgr Barbara Sokołowska  

nauczyciel korekcji i kompensacji

mgr Alicja Hetmańczyk

nauczyciel wychowania technicznego

mgr Romana Grycman

nauczyciel historii