Diecezjalny Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Chełmcach

     Od siedemnastu lat na terenie Diecezji Kaliskiej spotykają się raz w roku szkoły noszące imię św. Jana Pawła II. Tym razem młodzież przybyła do Chełmc. Naszą szkołę reprezentowało 6 uczniów oraz opiekunka p. D. Matuszewska. Zjazd rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka, który podczas homilii zwrócił się do zebranych uczestników: „Niech cnoty Jana Pawła II towarzyszą wam jako motyw do tego, żeby być dobrym człowiekiem”. Po Mszy św. wszyscy przeszli do szkoły, gdzie biskup poświęcił pamiątkową tablicę. Spotkanie ubogacił program artystyczny poświęcony papieżowi Polakowi w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Chełmcach. W uroczystości uczestniczyło ponad 20 delegacji ze szkół noszących imię św. Jana Pawła II. W diecezji kaliskiej znajdują się 33 szkoły noszące imię tego patrona.

 

Opr. D. Matuszewska